Zadzwoń do nas

Infolinia58 ­300 16 90

E-mail:

Nasi konsultanci pracują w godzinach:
8:00 - 24:00Codziennie:

Dane firmy

Wakacje.pl S.A.
al. Grunwaldzka 413
80-309 Gdańsk

NIP: 957-07-78-385
REGON: 192058039

VII Wydział Gospodarczy KRS 315229
Kapitał zakładowy 5 750 000 PLN
w całości wpłacony

E-mail:

Regulamin zamieszczania opinii w serwisie EasyGo.pl

 1. Przekazując swoje opinie portalowi EasyGo.pl użytkownik:
  • oświadcza, że jest do tego w pełni uprawniony, a przekazane przez niego materiały są wynikiem jego osobistej twórczości i nie stanowią naruszenia praw, w szczególności autorskich, osób trzecich;
  • udziela EasyGo.pl niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na kopiowanie, wprowadzanie zmian, rozpowszechnianie, publiczną prezentację oraz tworzenie i korzystanie z utworów zależnych sporządzonych na bazie tych materiałów w celu ich udostępniania w portalu EasyGo.pl oraz serwisach partnerskich, stosownie do niniejszego Regulaminu, jak również korzystania z nich za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz innych serwisów w celu promocji portalu;
  • wyraża zgodę na adaptację materiałów w zakresie umożliwiającym korzystanie z nich stosownie do postanowienia podpunktu powyższego, jak również upoważnia EasyGo.pl do sprawowania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z materiałów;
  • zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w materiałach w ramach korzystania z tych materiałów na warunkach niniejszej umowy, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu;
 2. Z tytułu udzielenia licencji prawno-autorskiej i udzielenia zezwoleń na warunkach niniejszej umowy Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie w opiniach:
  • treści obrażających inne osoby, które wyraziły opinię
  • treści sprzecznych z prawem
  • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe
  • treści reklamowych
  • nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku osób trzecich np. organizatora imprezy turystycznej
  • linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych
 4. Podany przez autora opinii adres e-mail może być przekazany przez EasyGo.pl do właściciela hotelu lub touroperatora w celu wyjaśnienia treści opinii.
 5. Warunkiem przesłania formularza z opinią, jest podanie przez Użytkownika imienia i adresu email i zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
 6. Dodanie opinii jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wakacje.pl S.A. jako Administratora danych osobowych także w celach marketingowych partnerów handlowych Wakacje.pl S.A. oraz na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Wakacje.pl S.A. o usługach własnych oraz usługach i produktach partnerów handlowych Wakacje.pl S.A.
 7. Opinia wystawiana przy prezentacji konkretnego hotelu, powinna dotyczyć właśnie tego hotelu. Opinie o obiektach sąsiednich nie będą publikowane. Analogiczna zasada dotyczy opinii na temat miejscowości, imprez objazdowych, imprez typu "wypoczynek + zwiedzanie", miejscowości, biur podróży oraz rejsów.
 8. Opinie winny dotyczyć prawdziwych zdarzeń. Zamieszczane treści powinny być rozważane, przemyślane i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Portal EasyGo.pl może skontaktować się z autorem opinii, jeśli treść wystawionej opinii jest wątpliwa merytorycznie lub narusza postanowienia regulaminu.
 9. Redakcja EasyGo.pl zastrzega sobie prawo do usuwania opinii bez podania przyczyn, w przypadkach wskazanych niniejszym regulaminem. Żądanie opiniującego przywrócenia usuniętej opinii nie jest skuteczne wobec redakcji.
 10. Opinie o treści negatywnej, nieuzasadnione opisem konkretnego zdarzenia, będące wynikiem indywidualnych odczuć osoby, a nie rzetelną informacją dla innych turystów będą blokowane.
 11. Opinie pozytywne powinny zawierać opis konkretnych faktów wraz z podaniem orientacyjnego miejsca i czasu ich wystąpienia.
 12. Opinie w rażący sposób odbiegające pod względem merytorycznym od pozostałych opinii wystawionych przez Internautów, mogą zostać zablokowane, jako niewiarygodne lub niezgodne z prawdą.
 13. W przypadku, gdy redakcja pozyska wiadomość o niezgodności zamieszczonej opinii z zasadami niniejszego regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego lub co do faktu, iż opinia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji lub narusza zasady etyczne lub też jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, może ją w każdej chwili usunąć.
 14. Redakcja nie ma obowiązku informować opiniującego o usunięciu jego opinii.
 15. Redakcja nie weryfikuje zamieszczanych opinii co do ich zgodności z prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu, chyba, że pozyska wiadomości o ich bezprawnym charakterze.
 16. Osoby publikują swoje opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Portal Internetowy EasyGo.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 17. Redakcja EasyGo.pl zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na stronie EasyGo.pl
 18. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu należy do redakcji.
 19. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia.

100% bezpieczeństwa

Korzystamy z najlepszych zabezpieczeń płatności.

Nr 1 w Internecie

Największa sprzedaż wycieczek przez Internet od 1999 r.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki i akredytowanym agentem IATA.

zamknij Podziel się z nami...
Wyślij
Formularz został wysłany.

Dziękujemy za przesłanie uwag.