Austria

stolica:Wiedeń
powierzchnia:83 853 km2
ludność:ok. 8 mln
język:niemiecki
waluta:Euro (EUR)
zasilanie:220 V
Sprawdź oferty

Historia

Mniej więcej 500 lat przed naszą erą tereny współczesnej Austrii zasiedlali Celtowie. W 15 roku przed naszą erą zostali oni podbici prze Rzymian. Były to jednak rubież Imperium i wpływy rzymskie nie zaznaczyły się tam tak silnie, jak choćby we Francji. W IX wieku Austria była częścią państwa Karola Wielkiego, jako Marchia Wschodnia (ostmark). Nazwa ta przylgnęła już do tego kraju, którego nazwa (Osterreich) oznacza właśnie wschodnie państwo. W 1276 roku pierwszy z Habsburgów zasiadł na austriackim tronie. Dynastia ta panowała aż do 1916 roku. Habsburgowie szybko poszerzali zakres swojego panowania. Franche - Comte, Niderlandy, Hiszpania - oto zdobycze następnych stuleci. Ten monolit rozpada się na dwie części w 1556. Karol V abdykując dzieli imperium na dwie części - hiszpańską i austriacką.

Austria zagrożona była od południa przez Imperium Osmańskie. Oba państwa zainteresowane były podporządkowaniem sobie Bałkanów, Turcy wiedzieli, że pokonanie Austrii sprawi, iż będą mogli swobodnie podporządkowywać sobie nowe europejskie terytoria. Do starcia decydującego doszło w 1683. Wojska Tureckie obległy stolicę kraju - Wiedeń. Dzięki odsieczy polskiego króla - Jana III Sobieskiego atak został odparty, a Turcja przestała stanowić realne zagrożenie.

Austria wykorzystała zwycięstwo należycie. Następne lata to okres wzrastania potęgi państwa austriackiego. Mimo przegranej trwającej w latach 1740 - 1763 wojny z Prusami o Śląsk, Austria poszerza swoje granice. W 1772, w wyniku rozbiorów, w granicach Austrii znajduje się Galicja. W 1775 Austria przyłącza Bukowinę. Państwo austriackie wzmacnia się też wewnętrznie. Reformy Marii Teresy i Józefa II ograniczają wpływy kościoła i szlachty. Zreformowana zostaje też armia, edukacja ( staje się bardziej powszechna) i sądownictwo. W 1792 Austria zaczyna prowadzić wojny z rewolucyjną Francją. W 1804 Austria staje się Cesarstwem Austriackim. Wojny napoleońskie osłabiają nieco Francję. Traci ona prymat w Rzeszy Niemieckiej. Kongres Wiedeński ustanowił w dodatku utratę przez Austrię ziem III rozbioru Polski. Jednak w zamian za to Austria zyskała Dalmację, Słowenię i Wenecję, stanęła też na czele Związku Niemieckiego. Z przejściowych kłopotów wyszła zatem obronna ręką.

W 1846 częścią Austrii, po nieudanym powstaniu stała się Rzeczypospolita Krakowska. W 1848 roku na tron wstępuje Franciszek Józef. Mający wtedy osiemnaście lat monarcha będzie władał Austrią aż do swojej śmierci, w 1916. W tym też roku miała miejsce Wiosna Ludów, oznaczająca dla Austrii okres niepokojów wewnętrznych. Na Węgrzech wybucha powstanie, krwawo stłumione przy udziale wojsk rosyjskich. Państwo zmienia się dopiero po przegranej wojnie z Prusami w 1867. Dochodzi wtedy do demokratyzacji stosunków - powstają Austro - Węgry, mniejszości narodowe ( w tym Polacy) dostają dosyć duże jak na owe czasy prawa, między innymi do przedstawicieli w parlamencie, następuje też zelżenie cenzury.

Od 1878 Austria okupuje Bośnię i Hercegowinę, anektowaną z resztą przez Austrię w 1908. Zaangażowanie na Bałkanach prowadzi do zwiększenia napięć między Austrią i Rosją.
W 1914 roku wybucha pierwsza wojna światowa. Austria staje po stronie Niemiec. Mimo sukcesów na froncie wschodnim ( wojska austriackie zajmują między innymi tereny Królestwa Polskiego) Austro - Węgry wojnę przegrywają. Imperium rozpada się na szereg państw narodowych, kończy się też epoka cesarstwa - w 1918 Austria przekształca się w republikę.


Już od wczesnych lat dwudziestych część sił politycznych dążyła do połączenia z Niemcami. Na razie przeważali jednak zwolennicy niepodległości Austrii. W 1938 roku doszło w końcu do Anschlussu. Austria stała się częścią III Rzeszy. Wojnę tę Austria razem z Niemacmi przegrywa, zostaje podzielona na strefy okupacyjne. W 1955 roku ostatni żołnierz radziecki opuszcza granice Austrii. Od tego tez roku przedstawiciele Austrii zasiadają w Radzie Europy.

Wybierz inny kraj

100% bezpieczeństwa

Korzystamy z najlepszych zabezpieczeń płatności.

Nr 1 w Internecie

Największa sprzedaż wycieczek przez Internet od 1999 r.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki i akredytowanym agentem IATA.

zamknij Podziel się z nami...
Wyślij
Formularz został wysłany.

Dziękujemy za przesłanie uwag.