Islandia

waluta:korona (ISK)
Sprawdź oferty

Paszporty

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu na terytorium Islandii jest ważny paszport lub dowód osobisty, który na życzenie odpowiednich władz należy okazać.

Szczepienia, służba zdrowia

Szczepienia przed przyjazdem nie są obowiązkowe. Obywatele RP objęci systemem ubezpieczenia (NFZ) w kraju mają zagwarantowany dostęp do pomocy medycznej na terenie Islandii w nagłych przypadkach na takich samych zasadach jak osoby objęte islandzkim systemem ubezpieczenia zdrowotnego - po okazaniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym do Islandii zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, ew. następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz transport  chorego do kraju.

Zgodnie z oficjalnie przekazywanymi komunikatami odnośnie koronawirusa informujemy, że Pasażerom nie wolno wjeżdżać na Islandię.
Nie dotyczy to obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii.
Nie dotyczy to pasażerów z brytyjskim paszportem.
Nie dotyczy to pasażerów posiadających dokument pobytowy wydany przez państwo członkowskie Schengen.
Nie dotyczy to:
- członków rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii i obywateli brytyjskich;
- dyplomatów;
- pracowników służby zdrowia
- pracowników pomocy humanitarnej;
- personelu organizacji międzynarodowych;
- pasażerów wymagających ochrony międzynarodowej;
- pasażerów podróżujących w nagłych wypadkach rodzinnych;
- członków sił zbrojnych podróżujących na służbie.
Pasażerowie wymienieni w powyższych zwolnieniach, którzy zamierzają podróżować przez Islandię w drodze do innego państwa członkowskiego Schengen, muszą posiadać pisemne potwierdzenie swojej zgody na wjazd do innego państwa członkowskiego Schengen.
Zalecamy śledzenie aktualnych oficjalnych informacji.

Wybierz inny kraj

100% bezpieczeństwa

Korzystamy z najlepszych zabezpieczeń płatności.

Nr 1 w Internecie

Największa sprzedaż wycieczek przez Internet od 1999 r.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki i akredytowanym agentem IATA.

zamknij Podziel się z nami...
Wyślij
Formularz został wysłany.

Dziękujemy za przesłanie uwag.